2010

Kinh doanh dụng cụ cắt gọt chính xác như Mitsubishi, OGS, Yamawa, Nachi và Tungaloy.

2013

Mở rộng thị trường kinh doanh tại Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Hà Nội.

2015

Mở rộng thị phần, bắt tay với hãng Mitsubishi, Hozan, Panasonic bao gồm thiết bị ngành điện tử, viễn thông cung cấp cho thị trường Việt Nam.

2017

Đổi tên và thành lập Công Ty Thương Mại Kỹ Thuật Kazawa.