0.00

HS-51 TRẠM HÀN
 
 
    HS-51-220
Thay thế lời khuyên nhanh chóng mà không đòi hỏi phải có công cụ.
Tính năng khóa cài đặt được cung cấp để đảm bảo nhiệt độ hàn. Tính năng này sử dụng mật khẩu và không yêu cầu thẻ hoặc phím.
Có chức năng ngủ (độ nhạy và thời gian ngủ: 0 đến 20 ° C & 0 đến 999 phút).
Chế độ tắt tự động kích hoạt khi thời gian đặt trước đã trôi qua (khoảng cài đặt: từ 0 đến 999 phút).
Trạm xếp chồng là có thể.

còn 36 hàng

Thank you buy us product, please any question when you need! Dismiss