AQ7275_01
AQ7280-modules-small
Yokogawa 2

YOKOGAWA OTDR đã được cải tiến để phù hợp với nhu cầu thay đổi của bạn:
  • Có nhiều mô đun sẵn có.
  • Tăng cường hỗ trợ của FTTH đến Metro, Core Network.
  • Phạm vi động cao (45dB).
  • Khu vực chết ngắn (0,8 m).
  • Tùy chọn được xây dựng trong Dummy Fiber.

Thank you buy us product, please any question when you need! Dismiss

preloader