Kích thước cắt vít: 3 / 3,5 / 4 mm
Kích thước rút dây: 0.3 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 2 mm 2
preloader