Thông số kiềm bấm đầu cốt P-707 :

Kích thước dây AWG 30 to 14
Trọng lượng 320 g
preloader