0.00

Chân rộng: 50 mm
Tối đa Mở hàm: 30mm
Chiều cao hàm: 25 mm
Trọng lượng: 1,2 kg
Kích thước bên ngoài: 100 (W) × 175 (H) × 40 (D) mm
* Với hàm tối đa. Mở rộng.
Đối với K-16/280

còn 27 hàng (can be backordered)

Thank you buy us product, please any question when you need! Dismiss