Chân rộng: 50 mm
Tối đa Mở hàm: 33mm
Chiều cao hàm: 12mm
Trọng lượng: 250 g
Kích thước bên ngoài: 50 (W) x 105 (H) × 35 (D) mm
Đối với K-21/50
Mã: K-24 Danh mục: Tag:

Thank you buy us product, please any question when you need! Dismiss