Kích thước bàn: 210 x 70 mm
Trọng lượng: 800 g
Xử lý quy mô: 1 đánh dấu tỷ lệ = 0,05 mm
Mã: K-50 Danh mục: Tag:

Thank you buy us product, please any question when you need! Dismiss