P-77
P77
P771

KÌM BẤM ĐẦU COS HOZAN P-77

 

Kích cỡ Nhỏ (1,6 x 2) / Nhỏ / Trung bình / Lớn
Cân nặng 430 g