KÌM BẤM ĐẦU COS HOZAN P-715

Kích cỡ Đối với tay cầm 5C / 7C
Đối với các điểm tiếp xúc trung tâm 5C / 7C
(2.0 / 2.3 / 2.6 mm ¢)
Cân nặng 320 g