KÌM BẤM ĐẦU COS HOZAN P-743

Kích cỡ 0,3 / 0,5 / 1,25 / 2
Cân nặng 350 g